top

 

Artykuły
Repliki banknotów i monet

Repliki banknotów są kopiami banknotów nie wprowadzonych do obiegu, wycofanych, historycznych, projektów, etc. Są drukowane z oryginalnych matryc, o ile istnieją, lub innych nośników (oryginalne egzemplarzem, zdjęcia, ryciny) jakie się zachowały. Podłoże (papier) może być oryginalne, jeżeli jest dostępne lub możliwe do odtworzenia. Banknot taki musi posiadać jawną i czytelną klauzulę informującą o tym, że mamy do czynienia z kopią.

Dotyczy to także monet - tutaj zazwyczaj kopia ma inny rozmiar niż oryginał, powinno się umieszczać napis "kopia", znak graficzny, którego nie ma oryginale - znak (gmerek) mennicy, producenta, imiennik grawera.

Poniżej przykłady replik banknotów i monet polskich.

Repliki z zeszytów historycznych:
Banknoty polskie. Niezwykła historia kraju i pieniądza Wydawanych przez Gazetę Wyborczą w 2006 r.


- źródło: materiały własne

Zeszyt 1. Powstanie kościuszkowskie - 100 złotych z 1794 r.

Zeszyt 2. Księstwo Warszawskie - 1 talar z 1810 r.

Zeszyt 3. Królestwo Polskie po kongresie wiedeńskim - 5 złotych z 1830 r.

Zeszyt 4. Powstanie listopadowe - 1 złoty z 1831 r.

Zeszyt 5. Królestwo Polskie między powstaniami - 3 ruble srebrem z 1841 r.

Zeszyt 6. Powstanie styczniowe - 40 złotych polskich z 1863 r.

Zeszyt 7. Zabór rosyjski - 25 rubli z 1909 r.

Zeszyt 8. Zabór pruski - 100 marek z 1910 r.

Zeszyt 9. Zabór austriacki - 20 koron z 1913 r.

Zeszyt 10. Królestwo Polskie pod okupacją państwa centralnych (1914-1918) - 1 marka polska z 1917 r.

Zeszyt 11. Kształtowanie się II Rzeczypospolitej - 100 marek polskich z 1919 r.

Zeszyt 12. Wojna 1920 roku i jej wpływ na gospodarkę
- 10 000 000 marek polskich z 1923 r.

Zeszyt 13. Reformy Władysława Grabskiego - 1 złoty z 1919 r.

Zeszyt 14. Sytuacja polityczna i gospodarcza Wolnego Miasta Gdańska - 1000 guldenów z 1924 r.

Zeszyt 15. Kryzys po inflacyjny i jego przezwyciężenie - 10 groszy z 1924 r.

Zeszyt 16. Wielki kryzys na świecie i w Polsce - 100 złotych z 1932 r.

Zeszyt 17. Polski rząd emigracyjny - 20 złotych z 1939 r.

Zeszyt 18. Polityka gospodarcza III Rzeszy w krajach okupowanych - 500 złotych z 1940 r.

Zeszyt 19. Polityka III Rzeszy wobec ludności żydowskiej - 5 marek z 1940 r.

Zeszyt 20. Przejęcie władzy przez polskich komunistów - 500 złotych z 1944 r.

Zeszyt 21. Reforma pieniężna i plan sześcioletni - 100 złotych z 1948 r.

Zeszyt 21. RRL od październikowej odwilży do upadku - bon towarowy Banku PKO S.A. o wartości 50 centów z 1969 r.

 

Replika banknotu 5 000 000 zł z Józefem Piłsudskim

Zanim doszło do denominacji, planowano wprowadzić do obiegu banknot o nominale 5 000 000 złotych, zawierający wizerunek Józefa Piłsudskiego. Projekt wykonał autor obowiązującej wówczas serii banknotów, Andrzej Heidrich, ale w związku z zahamowaniem inflacji i podjętą decyzją o denominacji nie został wprowadzony. Ostatecznie dopiero w 2006 r. PWPW wydrukowała okazyjne i nieobiegowe repliki banknotu na papierze bez zabezpieczeń w nakładzie 7500 szt. Na replice banknotu widnieje data 12 maja 1995 r. Część nakładu (3000 sztuk) stała się jednym z elementów zestawów kolekcjonerskich "80. Rocznica Przewrotu Majowego" wyemitowanych 26 kwietnia 2006 r. przez Mennicę Polską. Oprócz repliki banknotu w skład tych zestawów wchodził medal przedstawiający ww. banknot oraz numizmat wykonany w postaci kwadratowej klipy z wykorzystaniem rysunku nieobiegowej monety II Rzeczypospolitej 100 marek polskich 1922 z profilem Józefa Piłsudskiego.


- źródło cytatu: Wikipedia
- grafika: serwis aukcyjny Onebid

 

Przykłady replik monet

- więcej o monetach próbnych


Moneta próbna 50 złotych z 1924 r. Klęczący rycerz i replika


- źródło i dodatkowe informacje: Wikipedia

 

Moneta próbna 100 złotych z 1925 r. Mikołaj Kopernik i replika będąca także próbą

- źródło i dodatkowe informacje: Wikipedia


Tekst własny, uzupełniony o informacje z:
Zeszyty historyczne: Banknoty polskie. Niezwykła historia kraju i pieniądza; Gazeta Wyborcza, 2006 r.
Wikipedia
PWPW
NBP