top

 

Artykuły
Druki (banknoty) testowe/promocyjne, komercyjne/pamiątkowe

Zobacz najnowsze banknoty pamiątkowe, druki promocyjne w serwisie news.notafilia.pl

Druki testowe/promocyjne, komercyjne/pamiątkowe, często nazywane są banknotami, ale nie zaliczają się do banknotów jak i pieniędzy w ogóle. Aczkolwiek są równie interesujące pod każdym względem.

Aby odróżnić banknot obiegowy, banknot kolekcjonerski, lub inny od banknotu testowego/promocyjnego, komercyjnego/pamiątkowego, należy tak naprawdę zwrócić uwagę na kilka rzeczy:
- banknot taki albo nie ma nominału;
- albo jeżeli ma, to nie może być to nominał występujący w obiegu w połączeniu z nazwą waluty;
- posiadać nazwy waluty istniejącej na świecie;
- nazwy banku centralnego i/lub emitenta;
- klauzul prawnych stosowanych w prawnych środkach płatniczych;
- symboli narodowych stosowanych w prawnych środkach płatniczych;
- innych cech i symboli używanych przez emitenta.

Ogólne zasady dotyczące druków obowiązują także w przypadku replik monet lub monet nie będącymi pieniędzmi. Określa się je terminem - numizmat.

Druki testowe/promocyjne mają na celu zaprezentowanie możliwości technicznych i nowinek technologicznych przy produkcji banknotów.

Druki komercyjne/pamiątkowe są wykorzystywane do różnorakich promocji. Najczęściej atrkcji turystycznych lub upamiętniających wydarzenia historyczne, a także współczesne.

Innym określeniem tego typu druków jest: produkt numizmatyczny, walor kolekcjonerski, etc.

Przykłady druków (banknotów) testowych/promocyjnych PWPW

- 64 Szachy


źródło: PWPW

- 20 Polskie żubry


źródło: numizmatyczny.com

- 13 Demeter


źródło: numizmatyczny.com

- 50 tka


źródło: numizmatyczny.com

- 80 Krzysztof Penderecki


źródło: numizmatyczny.com

- 20 Ignacy Matuszewski


źródło: numizmatyczny.com

- 10 Kraków


źródło: numizmatyczny.com

- Jan Krzepkowski "Sabała"


źródło: numizmatyczny.com

- 013 Pszczoła Miodna


źródło: numizmatyczny.com

- 012 Pszczoła Miodna


źródło: numizmatyczny.com

- 90 Lat PWPW


źródło: numizmatyczny.com

- 04 Pokrzewka


źródło: numizmatyczny.com

 

Przykład druku (banknotu) komercyjnego/pamiątkowego.

0 Euro Souvenir Warszawa

Wyprodukowany z papieru, z jakiego produkuje się oryginalne banknoty euro.
Zawiera elementy ochronne, znak wodny, hologram, mikrodruk, zabezpieczenia UV.
Wykonany w sposób uniemożliwiający wykorzystanie w automatach przyjmujących banknoty.
Każdy egzemplarz jest oznaczony indywidualnym numerem, rokiem wydania oraz numerem porządkowym serii, jak również skrótem literowym oznaczającym kraj emitenta.
Pamiątkowe banknoty Euro Souvenir produkowane są w drukarni papierów wartościowych Oberthur Technologies w Paryżu, która produkuje także m.in. oryginalne banknoty. Banknoty Euro Souvenir chronione są patentem i znakiem towarowym.

Euro Souvenir - informacje i galeria

Inne przykłady różnych banknotów pamiątkowych


Tekst własny, uzupełniony o informacje z:
Wikipedii - hasła związane z opisywaną tematyką
Euro Souvenir
PWPW