top

 

Artykuły
Tajemnice numerów i oznaczeń


euro | frank CFA | dolar amerykański | złoty
Seria i numer - opis i przykłady

Serie banknotów zastępczych


Wydawałoby się, że nic nudniejszego, niż ciąg liter i cyfr, na banknocie być nie może. Nic bardziej mylnego. Numery seryjne niosą ze sobą bardzo dużo informacji i są jednym z zabezpieczeń wykonanych techniką druku typograficznego. Mogą być widoczne w świetle widzialnym, w świetle specjalnym (UV, IR), zmieniać barwę, być powielone mikrodrukiem... w zasadzie możliwości są bardzo duże. Skupię się tutaj, nie na ich wyglądzie i technologii, ale na informacji w nich zakodowanych. Oczywiście, ze względów bezpieczeństwa przed fałszowaniem algorytmy tworzenia nie są podawane do publicznej wiadomości.

Jako przykład ilustrujący to zagadnienie wybrałem euro, franka CFA, dolara amerykańskiego i złotego. Dwie pierwsze waluty prezentują unie walutowe, dolar - państwo federacyjne, złoty naszą walutę, o której wypada wiedzieć trochę więcej ;).

 

Euro - pierwsza seria - ES1 2002

Oznaczenia monet euro

Numer składa się z litery oznaczający państwo zlecające druk banknotów oraz 11 cyfr. Numer w poziomie tylko na tylnej stronie banknotu, powtórzony.


Kod drukarni (identyfikator) umieszczony na przedniej stronie banknotu w różnych miejscach, w zależności od nominału:


5 € - Włochy 10 € - Niemcy
20 € - Francja 50 € - Włochy
100 € - Włochy 200 € - Niemcy

500 € - Niemcy

Powyższy kod składa się z sześciu znaków w formacie:

X000Y1

X - literowy kod drukarni
000 - cyfrowy numer kliszy drukarskiej
Y - literowy numer wiersza (rzędu) arkusza drukarskiego
1 - cyfrowy numer kolumny arkusza drukarskiego

Poszczególne drukarnie używają różnych formatów arkuszy drukarskich. Banknoty mają również zróżnicowane rozmiary. Na jednym arkuszu zmieści się więcej banknotów 5 euro niż banknotów pozostałych nominałów, np. arkusze używane w Niemczech mieszczą:
60 sztuk banknotów 5 euro
- 10 rzędów od A do J i 6 kolumn od 1 do 6;
54 sztuki banknotów 10 euro
- 9 rzędów od A do I i 6 kolumn od 1 do 6;
45 sztuk banknotów 20 euro
- 9 rzędów od A do I i 5 kolumn od 1 do 5;
itd.

 

Lista oznaczeń drukarni pierwszej serii:

Kod drukarni Drukarnia, państwo
Druk dla*
 
(A) Bank of England Printing Works
Wielka Brytania
-
B Nieprzypisany
 
 
(C) Tumba Bruk
Szwecja
-
D Setec Oy
Finlandia
L
E F. C. Oberthur
Francja
E, F, G, H, L, P, U, X
F Österreichische Banknoten
‐ und Sicherheitsdruck GmbH
Austria
N, P, S, T
G Koninklijke Joh. Enschedé
Holandia
E, F, G, H, L, N, P, V, X, Y
H De La Rue
Wielka Brytania
L, M, P, T
I Nieprzypisany
 
 
J Banca d'Italia
Włochy
S
K Banc Ceannais na hÉireann
Irlandia
T
L Banque de France
Francja
U
M Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre
Hiszpania
V
N Bank of Greece
Grecja
Y
O Nieprzypisany
 
 
P Giesecke & Devrient
Niemcy
L, M, P, U, V, X, Y
Q Nieprzypisany
 
 
R Bundesdruckerei
Niemcy
D, E, F, G, H, L, P, X, Y
(S) Danmarks Nationalbank
Dania
-
T National Bank of Belgium
Belgia
U, V, Z
U Valora — Banco de Portugal
Portugalia
M
V Nieprzypisany
 
 
W Nieprzypisany
 
 
X Nieprzypisany
 
 
Y Nieprzypisany
 
 
Z Nieprzypisany
     
(A), (C), (S) - zarezerwowane dla państw, które finalnie nie przystąpiły do unii walutowej i nie drukowały banknotów pierwszej serii dla innych państw.
* - lista oznaczeń państw opisana przy drugiej serii euro

 

góra

Euro - druga seria "Europa" - ES2 2013

Dwuliterowe oznaczenie. Pierwsza litera oznacza drukarnię, druga jest przypadkowa i ma celu zwiększenie puli numerów oraz 10 cyfr - tak brzmi oficjalny opis na stronie EBC. W rzeczywistości druga litera nie jest przypadkowa - służy do obliczania sumy kontrolnej. Numer tylko na tylnej stronie banknotu - pełny w poziomie, część powtórzona w pionie. Identyfikator drukarni umieszczony na orzedniej stronie banknotu (jak w pierwszej serii), w różnych miejscach w zależności od nominału.

 

Zestawienie oznaczeń literowych pierwszej i drugiej serii banknotów euro wraz z sumą kontrolną (sk).

Pierwsza seria
Litera X
sk
Seria Europa
X00000000000
 
XY0000000000
Państwo
 
Drukarnia
Belgia
Z
9
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique
Grecja
Y
1
Bank of Greece
Niemcy
X
2

Giesecke & Devrient GmbH (Monachium)
(Dania)
W
3
Giesecke & Devrient GmbH
(Lipsk)
Hiszpania
V
4
IMBISA
Francja
U
5
Banque de France
Irlandia
T
6
Banc Ceannais na hÉireann
Włochy
S
7
Banca d'Italia
Luksemburg*
R
8
Bundesdruckerei GmbH
 
Q
Nieprzydzielona
Holandia
P
1
Joh. Enschede Security Printing BV
 
O
Nieprzydzielona
Austria
N
3
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH
Portugalia
M
4
Valora
Finlandia
L
5
Nieprzydzielona
(Szwecja)
K
6
Nieprzydzielona
(Wielka Brytania)
J
7
De La Rue Currency (Gateshead)
 
I
Nieprzydzielona
Słowenia
H
9
De La Rue Currency (Loughton)
Cypr
G
1
Nieprzydzielona
Malta
F
2
Oberthur Fiduciaire AD (Sofia)
Słowacja
E
3
Oberthur Fiduciaire SAS (Chantepie)
Estonia
D
4
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Łotwa
C
Nieprzydzielona
Litwa
B
Nieprzydzielona
 
A
Nieprzydzielona
* Niewprowadzone do obiegu banknoty euro wyemitowane przez Banque centrale du Luxembourg są opatrzone kodami banków centralnych państw, w których produkuje się banknoty dla Luksemburga; obecnie nie emituje swoich banknotów.
() - kraje, które nie przyjęły waluty euro. W pierwszej serii zostały zarezerwowane dla nich prefiksy.

Suma kontrolna
Numery seryjne posiadają sumy kontrolne, pozwalające na stwierdzenie czy np. dany numer jest prawidłowy i przynależy do właściwego państwa.

Pierwsza seria banknotów euro:
Numer seryjny z ilustracji banknotu 200€ N00271769088. Litera N wskazuje na Austrię. Wykonajmy poniższe operacje do otrzymania jednocyfrowego wyniku:
1) 0+0+2+7+1+7+6+9+0+8+8=48
2) 4+8=12
3) 1+2=3
Wynik się zgadza. 3 i N przypisane są Austrii

Druga seria banknotów euro:
Tutaj sprawa jest bardziej czasochłonna. Musimy użyć tabeli kodów ASCII.
Numer seryjny z ilustracji banknotu 200€ NA1613332576. Litera N wskazuje na Austrię. Wykonajmy poniższe operacje do otrzymania jednocyfrowego wyniku:
1) odczytujemy wartość litery A z tabeli ASCII
2) A=65
3) dodajemy powyższe i pozostałe cyfry
4) 6+5+1+6+1+3+3+3+2+5+7+6=48
6) 4+8=12
6) 1+2=3
Wynik się zgadza. 3 i N przypisane są Austrii

Istnieje też sposób sprawdzenia oryginalności numeru tzw. Suma kontrolna 8. Poszczególnym literom alfabetu przypisane są wartości liczbowe:
A - 1, B - 2, C - 3, D - 4, E - 5, F - 6, G - 7, H - 8, I - 9, J - 10, K - 11, L - 12, M - 13, N - 14, O - 15, P - 16, Q - 17, R - 18, S - 19, T - 20, U - 21, V - 22, W - 23, X - 24, Y - 25, Z - 26.
N00271769088 - pierwsza seria
N=14
1+4+0+0+2+7+1+7+6+9+0+8+8=53
5+3=8
NA1613332576 - druga seria
N=14; A=65 (ASCII)
1+4+6+5+1+6+1+3+3+3+2+5+7+6=53
5+3=8

góra

Frank CFA

Jest walutą używaną przez 14 krajów Afryki Centralnej. Franka CFA emitują dwa banki: Bank Państw Afryki Środkowej o kodzie ISO 4217 - XAF, i Centralny Bank Państw Afryki Zachodniej o kodzie ISO 4217 - XOF. Ich stosunek jest stały i wynosi 1:1.

W odróżnieniu od euro, litera oznaczająca kraj nie jest ściśle powiązana z numerem seryjnym, tz. nie jest jego częścią.

Powyżej frank CFA (XOF) emisji z 2002 r.; Kod kraju na przedniej stronie w prawym górnym rogu i powtórzony w lewym górnym rogu. We wcześniejszych emisjach powtórzona litera mogła być w innym miejscu. Rok emisji znajduje się na tylnej stronie banknotu, w prawym dolnym rogu

Powyżej frank CFA (XAF) emisji 2003-20019 (tutaj z 2003 r.); Kod kraju na przedniej stronie w prawym górnym rogu i powtórzony na dole po numerze seryjnym. We wcześniejszych emisjach powtórzona litera mogła być w innym miejscu. Dwie pierwsze cyfry numeru seryjnego oznaczają dwie ostatnie cyfry roku emisji. Dodatkowo rok emisji znajduje się na tylnej stronie banknotu w górnej prawej części.

Zestawienie oznaczeń państw używających franka CFA


Afryka Zachodnia
XOF
CFA
Afryka Środkowa
XAF
  oznaczenie kraju
 
Wybrzeże Kości Słoniowej A Gabon

Benin B  

Burkina Faso C Czad;
Kongo do 2002 r.

Mali D  

(Mauretania do 1973 r.) E Kamerun do 2002 r.

  F Gwinea Równikowa;
Republika Środkowoafrykańska
do 2002 r.

Niger H  

Senegal K  

  L Gabon do 2002 r.

  M Republika Środkowoafrykańska

  N Gwinea Równikowa do 2002 r.

  P Czad do 2002 r.

Gwinea Bissau S  

Togo T Kongo

  U Kamerun

 

góra

Dolar amerykański


- źródło: Wikipedia

Dolary amerykańskie są banknotami z największą liczbą oznaczeń identyfikacyjnych jakie spotkałem.


Numer seryjny. Składa się z dwóch liter, ośmiu cyfr, i znaku literowego lub gwiazdki. Znajduje się na przedniej stronie banknotu w górnej lewej części i powtórzenia w dolnej prawej.- grafika: Wikipedia; uscurrency.gov
gwiazdka oznacza banknot zastępczy, jeżeli podczas procesu produkcji i kontroli oryginalny banknot został odrzucony z powodu wad (destrukt)

Pierwsza litera oznacza rok emisji, zgodnie z tabelą. Na banknocie znajdują się też pełne oznaczenie roku emisji (series xxxx), w różnych miejscach.

- grafiki pochodzą, jeżeli nie opisano inaczej, z uscurrency.gov


Zestawienie tabelaryczne relacji oznaczenia roku produkcji
z numerem seryjnym i nominałem

Druga litera oznacza bank, który wyemitował banknot, zgodnie z tabelą. Na banknocie znajduje się również pełne oznaczenie banku emisyjnego, poniżej górnego numeru (tu: E5)


Na banknotach o nominale 1 i 2 dolarów (wszystkie emisje), a także na wcześniejszych emisjach pozostałych nominałów (do 1996 r.) identyfikatorem emitenta jest pieczęć z literą banku i cyfrą po lewej stronie lub z literą i cyfrą w pieczęci.- źródło: uscurrency.gov, Wikipedia


Na arkuszu drukarskim mieszczą się 32 banknoty o nominale 2, 5, 10, 50, 100 dolarów.

Na banknotach oznaczenie położenia na arkuszu drukarskim znajduje się w różnych częściach banknotu w zależności od daty emisji i nominału. Zawsze jest to oznaczenie dużą literą i małą cyfrą (poniżej: pierwszy banknot czwartej części arkusza)


- grafika: Wikipedia

Banknoty o nominale 1 dolara są drukowane na arkuszu mieszczącym 50 sztuk (od 2014 r.)


oznaczenie: duża LITERA mała cyfra oznacza druk na arkuszu 32
oznaczenie: duża LITERA duża CYFRA oznacza druk na arkuszu 50
- źródło: Wikipedia, uscurrency.gov


Na banknotach znajdują się również oznaczenia identyfikujące płyty drukarskie (ich numer), z których banknot został wydrukowany. Płyta drukarska przodu oznaczona jest na przedniej stronie banknotu; Płyta drukarska tyłu oznaczona na tylnej stronie banknotu. Czasami spotyka się przed numerem płyty przedniej litery "FW", które oznaczają druk w Fort Worth w Teksasie.- źródło: Wikipedia

góra

Złoty

Oznaczenia identyfikujące nasze banknoty nie skrywają aż tylu tajemnic, w porównaniu z opisanymi powyżej, i cechuje je pewna niejednorodność wyglądu i położenia.

Numer seryjny siedmiocyfrowy poprzedzony dwuliterowym oznaczeniem; powielony; znajduje się na przedniej stronie banknotu zarówno pierwszej i drugiej (zmodernizowanej) serii. Numery kolejne.

Dwuliterowe oznaczenie (do 1997 r.) wskazuje na jedną z dwóch drukarni: Thomas De La Rue (Londyn) lub Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. (Warszawa). Od 1997 r. wszystkie banknoty produkuje już PWPW S.A

powiązane: banknoty zastępcze, szczegółowy opis serii zastępczych złotego

Nominał
TDLR PWPW

10
AA - BZ DA - IZ
JA -
seria zastępcza*
ZA
seria zastępcza
YB -
 
CA - CZ - nie emitowana
20
AA - BF DA - FZ
GA -
seria zastępcza
ZA
seria zastępcza
YB -
 
CA - CZ - nie emitowana
50
AA - CJ DA - FZ
GA -
seria zastępcza
ZA
seria zastępcza
YA -

100
AA - BS DA - HZ
IA -
seria zastępcza
ZA
seria zastępcza
YA -
 
CA - CZ - nie emitowana
200
AA - AR DA-DZ
EA -
seria zastępcza
ZA
seria zastępcza
YA -
   
 
CA - CZ - nie emitowana

* Seria zastępcza była stosowana w banknotach zastępujących destrukty - egzemplarze nie spełniające norm jakościowych, uszkodzone podczas produkcji.
W banknotach zmodernizowanych (emisje od 2012 r.) nie stosuje się już serii zastępczych.

Opracowanie na podstawie: C. Miłczak "Banknoty polskie i wzory"; Tom 1 i 2; Warszawa 2012; oraz informacji uzyskanych od NBP.


Daty emisji
data emisji (widniejąca na banknotach) nie jest równoznaczna z datą wprowadzenia do obiegu.
   
Nominał Emisja z: - data wprowadzenia do obiegu

10 złotych 25 marca 1994 r. - 1 stycznia 1995 r.
5 stycznia 2012 r. - 7 kwietnia 2014 r.
15 września 2016 r. - 27 lutego 2017 r.
20 złotych 25 marca 1994 r. - 1 stycznia 1995 r.
5 stycznia 2012 r. - 7 kwietnia 2014 r.
15 września 2016 r. - 20 stycznia 2017 r
50 złotych 25 marca 1994 r. - 1 stycznia 1995 r.
5 stycznia 2012 r. - 7 kwietnia 2014 r.
8 grudnia 2017 r. - ?
100 złotych 25 marca 1994 r. - 1 czerwca 1995 r.
5 stycznia 2012 r. - 7 kwietnia 2014 r.
14 grudnia 2018 r. - ?
200 złotych 25 marca 1994 r. - 1 czerwca 1995 r.
30 marca 2015 r. - 12 lutego 2016 r.
500 złotych 16 lutego 2016 r. - 10 lutego 2017 r.
12 stycznia 2017 r. - ?

Położenie i wygląd numerów seryjnych
- źródło grafik: NBP


Na nominałach 10 i 20 zł oba w poziomie, w dwóch kolorach.

Na nominałach 50, 100 zł, jeden w poziomie, drugi w pionie, w dwóch kolorach.

Na nominale 200 zł pierwszej serii jeden w poziomie, drugi w pionie, również w dwóch kolorach, dodatkowo z rosnącą wielkością znaków. Różnice w grubości liter i cyfr w zależności od drukarni (grube - TDLR; cienkie - PWPW). Na banknotach drugiej serii oba w poziomie, w jednym kolorze.

Nominał 500 zł, podwójny, w poziomie, jednokolorowy.

góra


Seria i numer

Numer seryjny i oznaczenie serii może przybrać różne postacie. Możemy podzielić je na kilka grup:

(A0) Seria i numer
- małe i duże litery w różnych konfiguracjach;
- jednakowa lub zróżnicowana wielkość znaków;
- oznaczenie serii literowo-cyfrowe;
- odstępy; bez odstępów;
- może oznaczać banknot zastępczy

A1234567890; a 1234567890; AAA 1234567890
aa1234567890; aA 1234567890; Aa1234567890
H11 12345678; Ha123789654

(0) Numer
- jednakowa lub zróżnicowana wielkość znaków;
- odstępy; brak odstępów;
- może oznaczać banknot zastępczy

1234567890; 123 456789

(0A) Numer i seria
- jednakowa lub zróżnicowana wielkość znaków;
- odstępy lub brak odstępów;
- litera nie identyfikuje kraju;
- inny znak po numerze;
- może oznaczać banknot zastępczy

12345678 A; 123456a; 98765432 A1; 321654 *

(A0A) Seria, numer, znak
- jednakowa lub zróżnicowana wielkość znaków;
- odstępy lub brak odstępów;
- litera nie identyfikuje kraju
- może oznaczać banknot zastępczy

A 1236547 B; BB 1234567 a, cd 135792468 E; A123789654B

(xA0x) Mieszane
- seria literowa;
- seria cyfrowa;
- dodatkowe oznaczenie na początku i/lub końcu - cyfra, litera;
- część numeru lub liter w innym miejscu banknotu;
- litera identyfikująca kraj, nie będąca częścią numeru;
- różne konfiguracje;
- wszystkie inne nie pasujące do pozostałych
- może oznaczać banknot zastępczy

Dc 23456 *; EF 9876543*; A1 123456789; XX 222 029; 1AD111111

(xO) Nietypowe
- oznaczenie serii przed numerem w postaci ułamkowej - bardzo często stosują je państwa będące pod wpływami byłego Imperium Brytyjskiego, także obecnie powiązane z Wielką Brytanią;
- oznaczenie serii po/przed numerem w postaci znaku graficznego
- znak inny niż cyfry i litery pomiędzy serią a numerem
- może oznaczać banknot zastępczy

135790; AB*12365478


Mimo, że numer seryjny sam w sobie jest unikalny, to wśród kolekcjonerów preferowane są pierwsze serie i niskie numery, oraz serie zastępcze, które są bardzo często dużo droższe od innych okazów tego samego nominału. Czasami może to być dalsza seria i numer (późniejsza emisja), jeżeli posiada unikalne cechy, wyróżniające je od innych (np. banknot 200 złotych produkowany w Anglii ma grubszy font numeru niż banknot produkcji krajowe); lub wyemitowano niższą liczbę banknotów w danej serii (np. seria A w nakładzie miliona sztuk i seria AA w nakładzie tysięcy sztuk - pierwsze numery serii AA będą droższe od pierwszych numerów serii A); czy serie drukowane w innym kraju niż pozostałe (złote do 1997 r.). Szczególnym zainteresowanie cieszą się wśród niektórych numery radarowe: 1234321, 8175718; ciągi: 1234567, 8765432; z tych samych cyfr: 111111, 88888888; lub inne atrakcyjne kombinacje: 10101010, 10011001, 555666777


Numeracja na banknotach obiegowych świata
źródło grafik: www.banknote.ws;
podział i opracowanie własne;
banknoty obiegowe najnowszych (do 2020 r.) emisji danej waluty;
pod pojęciem symbol rozumie się również skrót waluty;

kolejność przypadkowa.

Lista kodów ISO 4217 | Lista symboli walut | Banknoty zastępcze

A0 - Seria i numer
   
Dolar
Trynidadu i Tobago

opis waluty
ISO 4217: TTD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Florin arubański

opis waluty
ISO 4217: AWG
symbol: ƒ
seria zastępcza
góra

Dolar bahamski

opis waluty
ISO 4217: BSD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Dolar belizeński

opis waluty
ISO 4217: BZD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Peso chilijskie

opis waluty
ISO 4217: CLP
symbol: $
seria zastępcza
góra

Peso dominikańskie

opis waluty
ISO 4217: DOP
symbol: $
seria zastępcza
góra

Funt falklandzki

opis waluty
ISO 4217: FKP
symbol: £
seria zastępcza
góra

Dolar gujański

opis waluty
ISO 4217: GYD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Gourde

opis waluty
ISO 4217: HTG
symbol: G
seria zastępcza
góra

Lempira

opis waluty
ISO 4217: HNL
symbol: L
seria zastępcza
góra

Dolar jamajski

opis waluty
ISO 4217: JMD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Dolar kanadyjski

opis waluty
ISO 4217: CAD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Colon kostarykański

opis waluty
ISO 4217: CRC
symbol: ₡
seria zastępcza
góra

Peso meksykańskie

opis waluty
ISO 4217: MXN
symbol: $
seria zastępcza
góra

Peso kolumbijskie

opis waluty
ISO 4217: COP
symbol: $
seria zastępcza
góra

Cordoba

opis waluty
ISO 4217: NIO
symbol: C$
seria zastępcza
góra

Guarani

opis waluty
ISO 4217: PYG
symbol: ₲
seria zastępcza
góra

Dolar surinamski

opis waluty
ISO 4217: SRD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Boliwar

opis waluty
ISO 4217: VES
symbol: Bs.S.
seria zastępcza
góra

Kwanza

opis waluty
ISO 4217: AOA
symbol: Kz
seria zastępcza
góra

Dolar wschodniokaraibski

opis waluty
ISO 4217: XCD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Pula

opis waluty
ISO 4217: BWP
symbol: P
seria zastępcza
góra

Frank burundyjski

opis waluty
ISO 4217: BIF
symbol: FBu
seria zastępcza
góra

Escudo Republiki Zielonego Przylądka

opis waluty
ISO 4217: CVE
symbol: Esc
seria zastępcza
góra

Nakfa

opis waluty
ISO 4217: ERN
symbol: Nfk
seria zastępcza
góra

Lilangeni

opis waluty
ISO 4217: SZL
symbol: E
seria zastępcza
góra

Birr

opis waluty
ISO 4217: ETB
symbol: Br
seria zastępcza
góra

Dalasi

opis waluty
ISO 4217: GMD
symbol: D
seria zastępcza
góra

Cedi

opis waluty
ISO 4217: GHS
symbol: GH₵
seria zastępcza
góra

Frank gwinejski

opis waluty
ISO 4217: GNF
symbol: FG
seria zastępcza
góra

Szyling kenijski

opis waluty
ISO 4217: KES
symbol: Ksh
seria zastępcza
góra

Frank Komorów

opis waluty
ISO 4217: KMF
symbol: CF
seria zastępcza
góra

Loti

opis waluty
ISO 4217: LSL
symbol: M
seria zastępcza
góra

Dolar liberyjski

opis waluty
ISO 4217: LRD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Ariary

opis waluty
ISO 4217: MGA
symbol: Ar
seria zastępcza
góra

Kwacha malawijska

opis waluty
ISO 4217: MWK
symbol: K
seria zastępcza
góra

Rupia maurytyjska

opis waluty
ISO 4217: MUR
symbol: Rs
seria zastępcza
góra

Metical

opis waluty
ISO 4217: MZN
symbol: MT
seria zastępcza
góra

Dolar namibijski

opis waluty
ISO 4217: NAD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Naira

opis waluty
ISO 4217: NGN
symbol: ₦
seria zastępcza
góra

Frank rwandyjski

opis waluty
ISO 4217: RWF
symbol: FRw
seria zastępcza
góra

Dobra

opis waluty
ISO 4217: STN
symbol: Db
seria zastępcza
góra

Rupia seszelska

opis waluty
ISO 4217: SCR
symbol: SRe
seria zastępcza
góra

Leone

opis waluty
ISO 4217: SLL
symbol: Le
seria zastępcza
góra

Szyling somalijski

opis waluty
ISO 4217: SOS
symbol: Sh.So.
seria zastępcza
góra

Szyling Somalilandu

opis waluty
ISO 4217: SLS
symbol: Sl. Sh.
seria zastępcza
góra

Funt sudański

opis waluty
ISO 4217: SDG
symbol: ج.س
seria zastępcza
góra

Funt południowosudański

opis waluty
ISO 4217: SSP
symbol: SS£
seria zastępcza
góra

Szyling tanzański

opis waluty
ISO 4217: TZS
symbol: Tsh
seria zastępcza
góra

Szyling ugandyjski

opis waluty
ISO 4217: UGX
symbol: USh
seria zastępcza
góra

Dolar Zimbabwe

opis waluty
ISO 4217: ZWL
symbol: $
seria zastępcza
góra

Real brazylijski

opis waluty
ISO 4217: BRL
symbol: R$
seria zastępcza
góra

Lek

opis waluty
ISO 4217: AAL
symbol: L
seria zastępcza
góra

Dolar australijski

opis waluty
ISO 4217: AUD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Dolar Fidżi

opis waluty
ISO 4217: FJD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Dolar nowozelandzki

opis waluty
ISO 4217: NZD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Kina

opis waluty
ISO 4217: PGK
symbol: K
seria zastępcza
góra

Tala

opis waluty
ISO 4217: WST
symbol: WS$
seria zastępcza
góra

Pa'anga

opis waluty
ISO 4217: TOP
symbol: T$
seria zastępcza
góra

Vatu

opis waluty
ISO 4217: VUV
symbol: VT
seria zastępcza
góra

Rial saudyjski

opis waluty
ISO 4217: SAR
symbol: ر.س
seria zastępcza
góra

Dram

opis waluty
ISO 4217: AMD
symbol: ֏
seria zastępcza
góra

Manat azerbejdżański

opis waluty
ISO 4217: AZN
symbol: ₼
seria zastępcza
góra

Dinar bahrajski

opis waluty
ISO 4217: BHD
symbol: .د.ب
seria zastępcza
góra

Taka

opis waluty
ISO 4217: BDT
symbol: ৳
seria zastępcza
góra

Ngultrum

opis waluty
ISO 4217: BTN
symbol: Nu.
seria zastępcza
góra

Renminbi

opis waluty
ISO 4217: CNY
symbol: 元
seria zastępcza
góra

Peso filipińskie

opis waluty
ISO 4217: PHP
symbol: ₱
seria zastępcza
góra

Lari

opis waluty
ISO 4217: GEL
symbol: ლ
seria zastępcza
góra

Dolar Hongkongu

opis waluty
ISO 4217: HKD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Rupia indonezyjska

opis waluty
ISO 4217: IDR
symbol: Rp
seria zastępcza
góra

Dinar jordański

opis waluty
ISO 4217: JOD
symbol: JD
seria zastępcza
góra

Riel kambodżański

opis waluty
ISO 4217: KHR
symbol: ៛
seria zastępcza
góra

Tenge

opis waluty
ISO 4217: KZT
symbol: ₸
seria zastępcza
góra

Som

opis waluty
ISO 4217: KGS
symbol:
seria zastępcza
góra

Won północnokoreański

opis waluty
ISO 4217: KPW
symbol: ₩
seria zastępcza
góra

Kip

opis waluty
ISO 4217: LAK
symbol: ₭
seria zastępcza
góra

Pataca

opis waluty
ISO 4217: MOP
symbol: MOP$
seria zastępcza
góra

Rupia malediwska

opis waluty
ISO 4217: MVR
symbol: Rf.
seria zastępcza
góra

Ringgit

opis waluty
ISO 4217: MYR
symbol: RM
seria zastępcza
góra

Tugrik

opis waluty
ISO 4217: MNT
symbol: ₮
seria zastępcza
góra

Somoni

opis waluty
ISO 4217: TJS
symbol: SM
seria zastępcza
góra

Lira turecka

opis waluty
ISO 4217: TRY
symbol: ₺
seria zastępcza
góra

Manat turkmeński

opis waluty
ISO 4217: TMT
symbol: T
seria zastępcza
góra

Sum

opis waluty
ISO 4217: UZS
symbol: brak
seria zastępcza
góra

Đồng

opis waluty
ISO 4217: VND
symbol: ₫
seria zastępcza
góra

Rubel białoruski

opis waluty
ISO 4217: BYN
symbol: Br
seria zastępcza
góra

Marka zamienna

opis waluty
ISO 4217: BAM
symbol: KM
seria zastępcza
góra

Lew

opis waluty
ISO 4217: BGN
symbol: лв.
seria zastępcza
góra

Dolar barbadoski

opis waluty
ISO 4217: BBD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Korona czeska

opis waluty
ISO 4217: CZK
symbol: Kč
seria zastępcza
góra

Korona islandzka

opis waluty
ISO 4217: ISK
symbol: kr
seria zastępcza
góra

Funt Jersey

opis waluty
ISO 4217: JEP
symbol: £
seria zastępcza
góra

Rubel naddniestrzański

opis waluty
ISO 4217: PRB
symbol:
seria zastępcza
góra

Funt szterling
(Irlandia Północna)

opis waluty
ISO 4217: GBP
symbol: £
seria zastępcza
góra

Denar macedoński

opis waluty
ISO 4217: MKD
symbol: ден
seria zastępcza
góra

Złoty

opis waluty
ISO 4217: PLN
symbol: zł
seria zastępcza
góra

Funt szterling
(Szkocja)

opis waluty
ISO 4217: GBP
symbol: £
seria zastępcza
góra

Dinar serbski

opis waluty
ISO 4217: RSD
symbol: дин
seria zastępcza
góra

Rubel rosyjski

opis waluty
ISO 4217: RUB
symbol: ₽
seria zastępcza
góra

Korona szwedzka

opis waluty
ISO 4217: SEK
symbol: kr
seria zastępcza
góra

Hrywna

opis waluty
ISO 4217: UAH
symbol: ₴
seria zastępcza
góra

Forint

opis waluty
ISO 4217: HUF
symbol: Ft
seria zastępcza
góra

Funt szterling

opis waluty
ISO 4217: GBP
symbol: £
seria zastępcza
góra

Funt manx,
Funt Wyspy Man

opis waluty
ISO 4217: IMP
symbol: £
seria zastępcza
góra

Rupia pakistańska

opis waluty
ISO 4217: PKR
symbol: ₨
seria zastępcza
góra

0 - Numer
   
Gulden antylski

opis waluty
ISO 4217: ANG
symbol: ƒ
seria zastępcza
góra

Nowy izraelski szekel

opis waluty
ISO 4217: ILS
symbol: ₪
seria zastępcza
góra

Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich

opis waluty
ISO 4217: AED
symbol: د.إ
seria zastępcza
góra

0A - Numer i seria
   
Peso argentyńskie

opis waluty
ISO 4217: ARS
symbol: $
seria zastępcza
góra

Boliviano

opis waluty
ISO 4217: BOB
symbol: Bs
seria zastępcza
góra

Frank CFP

opis waluty
ISO 4217: XPF
symbol: F
seria zastępcza
góra

A0A - Seria, numer, znak
   
Quetzal

opis waluty
ISO 4217: GTQ
symbol: Q
seria zastępcza
góra

Sol

opis waluty
ISO 4217: PEN
symbol: S/
seria zastępcza
góra

Dolar amerykański

opis waluty
ISO 4217: USD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Frank kongijski

opis waluty
ISO 4217: CDF
symbol: CF
seria zastępcza
góra

Ugija

opis waluty
ISO 4217: MRU
symbol: UM
seria zastępcza
góra

Rand

opis waluty
ISO 4217: ZAR
symbol: R
seria zastępcza
góra

Jen

opis waluty
ISO 4217: JPY
symbol: ¥
seria zastępcza
góra

Won południowokoreański

opis waluty
ISO 4217: KRW
symbol: ₩
seria zastępcza
góra

Kiat

opis waluty
ISO 4217: MMK
symbol: K
seria zastępcza
góra

Nowy dolar tajwański

opis waluty
ISO 4217: TWD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Kuna

opis waluty
ISO 4217: HRK
symbol: kn
seria zastępcza
góra

xA0x - Mieszane
   
Peso kubańskie

opis waluty
ISO 4217: CUP
symbol: $
seria zastępcza
góra

Peso urugwajskie

opis waluty
ISO 4217: UYU
symbol: $
seria zastępcza
góra

Dinar algierski

opis waluty
ISO 4217: DZD
symbol: دج
seria zastępcza
góra

Frank CFA

opis waluty
ISO 4217: XAF
symbol: CFA
seria zastępcza
góra

Frank CFA

opis waluty
ISO 4217: XOF
symbol: CFA
seria zastępcza
góra

Frank Dżibuti

opis waluty
ISO 4217: DJF
symbol: Fdj
seria zastępcza
góra

Funt egipski

opis waluty
ISO 4217: EGP
symbol: E£
seria zastępcza
góra

Dirham marokański

opis waluty
ISO 4217: MAD
symbol: د.م.
seria zastępcza
góra

Szyling somalijski
(Puntland)

opis waluty
ISO 4217: SOS
symbol: Sh.So.
seria zastępcza
góra

Dolar singapurski

opis waluty
ISO 4217: SGD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Bat

opis waluty
ISO 4217: THB
symbol: ฿
seria zastępcza
góra

Korona duńska

opis waluty
ISO 4217: DKK
symbol: kr.
seria zastępcza
góra

Euro

opis waluty
ISO 4217: EUR
symbol: €
seria zastępcza
góra

Lej mołdawski

opis waluty
ISO 4217: MDL
symbol: L
seria zastępcza
góra

Korona norweska

opis waluty
ISO 4217: NOK
symbol: kr
seria zastępcza
góra

Lej rumuński

opis waluty
ISO 4217: RON
symbol: L
seria zastępcza
góra

Frank szwajcarski

opis waluty
ISO 4217: CHF
symbol: Fr.
seria zastępcza
góra

Rupia indyjska

opis waluty
ISO 4217: INR
symbol: ₹
seria zastępcza
góra

Korona Wysp Owczych

opis waluty
ISO 4217: FOK
symbol: kr
seria zastępcza
góra

xO - Nietypowe
   
Dolar bermudzki
seria rozpoczynająca się znakiem
"Bermuda onion"
Dolar bermudzki

opis waluty
ISO 4217: BMD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Dolar kajmański

opis waluty
ISO 4217: KYD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Dinar libijski

opis waluty
ISO 4217: LYD
symbol: ل.د
seria zastępcza
góra

Funt Świętej Heleny

opis waluty
ISO 4217: SHP
symbol: £
seria zastępcza
góra

Dinar tunezyjski

opis waluty
ISO 4217: TND
symbol: د.ت
seria zastępcza
góra

Kwacha zambijska

opis waluty
ISO 4217: ZMW
symbol: K
seria zastępcza
góra

Dolar Wysp Salomona

opis waluty
ISO 4217: SBD
symbol: $
seria zastępcza
góra

Afgani

opis waluty
ISO 4217: AFN
symbol: ؋
seria zastępcza
góra

Dolar brunejski

opis waluty
ISO 4217: BND
symbol: $
seria zastępcza
góra

Dinar iracki

opis waluty
ISO 4217: IQD
symbol: د.ع
seria zastępcza
góra

Rial irański

opis waluty
ISO 4217: IRR
symbol: ﷼
seria zastępcza
góra

Rial jemeński

opis waluty
ISO 4217: YER
symbol: ر.ي
seria zastępcza
góra

Rial katarski

opis waluty
ISO 4217: QAR
symbol: ر.ق
seria zastępcza
góra

Dinar kuwejcki

opis waluty
ISO 4217: KWD
symbol: د.ك
seria zastępcza
góra

Funt libański

opis waluty
ISO 4217: LBP
symbol: LL
seria zastępcza
góra

Rupia nepalska

opis waluty
ISO 4217: NPR
symbol: रू
seria zastępcza
góra

Rupia lankijska,
Rupia Sri Lanki

opis waluty
ISO 4217: LKR
symbol: රු
seria zastępcza
góra

Funt syryjski

opis waluty
ISO 4217: SYP
symbol: LS
seria zastępcza
góra

Funt gibraltarski

opis waluty
ISO 4217: GIP
symbol: £
seria zastępcza
góra

Funt Guernsey

opis waluty
ISO 4217: GGP
symbol: £
seria zastępcza
góraTekst własny na podstawie:
EBC NBP USCURRENCY BCEAO BEAC FED BEP
en.wikipedia euro; en.wikipedia CFA

grafiki nieopisane: www.banknote.ws